Συμβόλαια συντήρησης

Συμβόλαια Συντήρησης

Ο περιστρεφόμενος εξοπλισμός είναι κρίσιμος για τη λειτουργία της επιχείρησής
σας. Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας μπορεί να σημαίνει καταστροφικές απώλειες, τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στα έσοδα.

Τα συμβόλαια συντήρησης με τη Hellas Pump Technic μπορούν να διασφαλίσουν
ότι ο εξοπλισμός σας, όχι μόνο παραμένει σε λειτουργία, αλλά και πως λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, προσφέροντας εξειδικευμένες και
προσαρμοσμένες στις ανάγκες λύσεις και επιλογές, καθώς τα συμβόλαια συντήρησης περιλαμβάνουν – αλλά δεν περιορίζονται!- σε:

  • Επί τόπου συντήρηση (On-site maintenance)
  • Διαχείριση ανταλλακτικών
  • Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας
  • Προληπτική συντήρηση
  • Δοκιμές
  • Έλεγχος κατάστασης εξοπλισμού (Condition monitoring)
  • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων / εξοπλισμού
  • Επισκευή & εγκατάσταση εξοπλισμού

 

Create your first navigation menu here
Καλάθι
Sign in

No account yet?